Bryły Platońskie

Bryły platońskie

Mamy tylko pięć brył platońskich :

  • czworościan foremny
  • sześcian
  • ośmiościan foremny
  • dwunastościan foremny
  • dwudziestościan foremy

Wszystkie bryły platońskie mają tylko trzy figury płaskie jako swoje boki:

  • trójkąt równoboczny
  • kwadrat
  • pięciokąt foremny

Żeby bryła mogła mieć tytuł foremnej/platońskiej musi mieć figurę płaską foremną jako bok i kąt pomiędzy nim zawsze równe.